مترادف تفتيش


معنی تفتیش فرهنگ واژگان مترادف و متضاد -
/motaradef/تفتیش

1. بازجست، بازرسی، پرسش، پیجویی، تجسس، تفحص، جستجو، سانسور، کاوش، وارسی 2. واپژوهیدن، جستجو کردن، کاویدن، کاوش کردن، بازرسی کردن، تفحص کردن.
تفتیش کردن
بازرسی کردن، کاوش کردن، وارسی کردن، کاویدن، پیجویی کردن ...»
معنی تفتیش فرهنگ فارسی معین -
تفتیش

...


لهجه، گویش و زبان; فرهنگ لغات علمی; دیکشنری; قافیه یاب. همه; دهخدا; معین; عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری; قافیه یاب ...


تفتیش ...معنی تفتیش کردن لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/تفتیش+کردن

تفتیش کردن . [ ت َ ک َ ...


همه; دهخدا; معین; عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری; قافیه یاب ...


کرا غم تخلیص من باشد و تفتیش حال من کند.
معنی تفتیش لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/تفتیش

تفتیش . [ ت َ ] (ع مص ) واپژوهیدن . (دهار) (زوزنی ). کافتن . (نصاب ). جستن و کاویدن . ...


عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری; قافیه یاب ...سانسور فرهنگ واژگان مترادف و متضاد 1. تفتیش، کنترل -
/motaradef/سانسور

فرهنگ واژگان مترادف و متضاد. 1. تفتیش، کنترل، ممیزی 2. حذف 3. قیچی. جستجوی این واژه در لغت نامه های دیگر نگارش معنی دیگر برای این واژه ...- دیکشنری انلاین - معنی تفتیش به فارسی
dictionaryWord/FaToFa/تفتیش/

- دیکشنری انلاین - معنی تفتیش به فارسی. ...


( مصدر اسم ) جمع تفتیش ...


معادل، مترادف، هم معنی، متضاد، رایگان، دانلود، تخصصی، معنی، لغات، کلمات، اسم، متن، ...فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی: A Comprehensive ...books.google/books?isbn=1595845488 -
Farajollah Khodaparasti, ‎فرج اله خداپرستی - 2016 - ‎Poetry
محمرغوا، تطیر تف: اب دهان، بزاق، تابش، خدو، خلط، خیو، کفک تفت: تابش، حرارت، گرمی، هرم تفته: تافته، تبدار، داغ، گداخته تفتیش: بازرسی، پرسش، پی جویی، ...چه مترادف هستند تفتیش عقاید - لغت نامه
persian.abcthesaurus/synonyms_for_تفتیش+...
تفتیش عقاید مترادف: بررسی, ...


مترادف روز. قرار: خاموش Smother فرو نشاند، خفه کردن، کشیده خیس کردن، خاموش شدن, ناراحتی، Discommode، Disconcert، ...چه مترادف هستند بررسی - لغت نامه
persian.abcthesaurus/synonyms_for_بررسی.h...
بررسی مترادف اسم فرم. ازمون، تفتیش و معاینه درخواست بررسی، بررسی. بازرسی موشکافی مشاهده، مطالعه، معاینه، تجزیه و تحلیل، پروب، ازمون، مسابقه، ازمون، استعلام، ...xxxxx مترادف تفتیش

تفتیش در جدول

معنی کلمه تفتیش

بیهوده و یاوه

نوعی چاشنی غذا

مکتب نقاشی هندسی

معنی اماسیده

معنی عدسی مقعر

معنی باقیمانده
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ