معني رجالات - لغت نامه دهخدا


معنی رجال لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجال-1

رجال . [ رِ ] (ع اِ) ج ِ رَجُل . (ترجمان جرجانی ترتیب عادل ص 51) (ناظم الاطبا) (اقرب الموارد)
معنی رجالات لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجالات

رجالات . [ رِ ] (ع اِ) ج ِ رجال ججج ِ رَجُل . (ناظم الاطبا). ج ِ رَجُل . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). ج ِ رَجُل ، به معنی مرد.
معنی رجل لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجل-4

لغت نامه دهخدا ...


در لغت مقابل مراة است و در اصطلاح فقها اطلاق میشود بر ذکر مقابل انثی از یکی از دو ثقل . قوله تعالی : و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن .
معنی رجال الاحادیث لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجال+الاحادیث

رجال الاحادیث . [ رِ لُل ْ اَ ] (ع اِ مرکب ) مردان نامی که درباره ٔ حدیث و اخبار و روایات ، تحقیقات و تتبعات کرده و در این زمینه اگا.
معنی رجالات - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجالات

لغت نامه دهخدا : رجالات. معنی : رجالات . [ رِ ] (ع اِ) ج ِ رجال ججج ِ رَجُل . (ناظم الاطبا). ج ِ رَجُل . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). ج ِ رَجُل ، به معنی مرد. (انندراج ).<. کلمات مشابه : ...معنی رجال الغیب - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجال-الغیب

لغت نامه دهخدا : رجال الغیب. معنی : رجال الغیب . [ رِ لُل ْ غ َ ] (اِخ ) یا نجبا. هفت تن اند که ایشان را رجال الغیب گویند. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ص 930 شود.<.
- لغت نامه دهخدا - معنی رجال احادیث
dictionaryWord/Dehkhoda/رجال-احادیث/

رجال احادیث . [ رِ ل ِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجال الاحادیث . رجوع به همین کلمه شود.<. در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی ...- لغت نامه دهخدا - معنی رجال
dictionaryWord/Dehkhoda/رجال/

رجال . [ رَ ] (اِ) عنکبوت و مگس گیر، از فرهنگ دساتیر نقل شده ، و در برهان به زای معجمه اورده همانا سهو کرده . (انجمن ارا) (انندراج ). و رجوع به زجال در برهان شود.
- لغت نامه دهخدا - معنی رجال الاحادیث
dictionaryWord/Dehkhoda/رجال-الاحادیث/

رجال الاحادیث . [ رِ لُل ْ اَ ] (ع اِ مرکب ) مردان نامی که درباره ٔ حدیث و اخبار و روایات ، تحقیقات و تتبعات کرده و در این زمینه اگاهی و بصیرت کامل دارند. - علم رجال الاحادیث ...معنی ساگاستا - لغت نامه دهخدا ویکی پدیا ایرانمعنی...


لغت_نامه_دهخدا...
معنی ساگاستا در لغت نامه دهخدا. ساگاستا. (اِخ ) پراگسدماتو. از رجال سیاسی اسپانیا (1827 - 1903 م . ) و سالیانی دراز رهبر ...


دهخدا/لغت نامه دهخدا به صورت انلاین با ...xxxxx معنی رجالات - لغت نامه دهخدا

معنی غیرت مند

کشور اسیایی
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ