معني رجال الغيب - لغت نامه دهخدا


معنی رجال الغیب لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجال+الغیب

رجال الغیب . [ رِ لُل ْ غ َ ] (اِخ ) یا نجبا. هفت تن اند که ایشان را رجال الغیب گویند. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ص.
معنی رجال لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجال

رجال . [ رَ ] (اِ) عنکبوت و مگس گیر، از فرهنگ دساتیر نقل شده ، و در برهان به زای معجمه اورده همانا سهو کرده . (انجمن ارا) (انندراج )
معنی رجال الغیب فرهنگ فارسی معین -
رجال+الغیب

(رِ لُ لْ غَ) [ ع . ] (اِمر.) هفت تن از مردان خدا که زنده اند ولی به چشم جهانیان دیده نمی شوند.
معنی رجال لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجال-1

رجال . [ رِ ] (ع اِ) ج ِ رَجُل . (ترجمان جرجانی ترتیب عادل ص 51) (ناظم الاطبا) (اقرب الموارد)
معنی رجال الغیب - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجال-الغیب

لغت نامه دهخدا : رجال الغیب. معنی : رجال الغیب . [ رِ لُل ْ غ َ ] (اِخ ) یا نجبا. هفت تن اند که ایشان را رجال الغیب گویند. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ص 930 شود.<.
معنی لسان الغیب - لغت نامه دهخدا ویکی پدیا ایرانمعنی...


الغیب_-_لغت...
معنی رجال الغیب - لغت نامه دهخداwikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجال-الغیبلغت نامه دهخدا : رجال الغیب. معنی : رجال الغیب . [ رِ لُل ْ غ َ ] (اِخ ) یا نجبا. هفت تن اند که ...رجاله پارسی ویکی - لغت نامه
-351d071338b04f5fba...
(یادداشت مرحوم دهخدا) : و حرب افتاد میان واژه نامه ی پارسی ویکی. ...


و کارزار افتاد میان سپاه و رجال و عام و سواران تا بسیاری رجاله کشته شدند و برای ...


رجال · رجال احادیث · رجال الاحادیث · رجال السبعة · رجال الغیب · رجال الغیب · رجال غیب ...


واژه, معنی. رجاله گری, رجاله گری . [ رَج ْ جا ل َ / ل ِگ َ ] (حامص مرکب ) رجوع به رجاله بازی و رجاله شود.
غیب پارسی ویکی - دهخدا
-aba345cec8a84592a1...
(تفسیر ابوالفتوح رازی ذیل ایه ٔ یومنون بالغیب «قران 3/2»). غایب . نهان . ...


رجال الغیب ؛ (اصطلاح تصوف ) کسانی هستند که قطب بر انان ریاست دارد. (از اعلام المنجد). ...


. و رجوع به همین کتاب صفحه های مذکور و عالم غیب و عالم شهادت در همین لغت نامه شود.
- دیکشنری انلاین - معنی رجال به فارسی
dictionaryWord/FaToFa/رجال/

- دیکشنری انلاین - معنی رجال به فارسی. ...


یا نجبا هفت تن اند که ایشان را رجال الغیب گویند . قحط رجال. کمیابی مردمان با دانش. ابن ابی الرجال ...


لغت نامه دهخدا
معنی مونسات - لغت نامه دهخدا
معنی...


لغت_نامه_دهخدا...
امّا معنای اصطلاحی اوتاد به معنای افراد با ایمانی است که زمین به برکت ...


. لغت نامه (دهخدا)، ج 8، ص 11928، مادهی رجال الغیب؛ فرهنگ معارف اسلامی، ج ...


م - اکادمی فرهنگی ...xxxxx معنی رجال الغیب - لغت نامه دهخدا

معنی غیرت مند

کشور اسیایی
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ