معني رجح - لغت نامه دهخدا


معنی رجحان فرهنگ فارسی معین -
رجحان

همه; دهخدا; معین; عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری ...


رجحان ...


جستجوی این واژه در لغت نامه های دیگر نگارش معنی دیگر برای این واژه ...معنی رجحان داشتن لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجحان+داشتن

رجحان داشتن . [ رُ ت َ ] (مص مرکب ) چربیدن . (یادداشت مرحوم دهخدا). ترجیح داشتن . برتری داشتن . مزیت داشتن . فزون امدن . افزون امدن.
رجحان پارسی ویکی - دهخدا
-79fa3d396daa419b91...
چربیدن ترازو و مایل گردیدن ان : رجح المیزان رجوحاً و رجحاناً. ...


نظر شما پیدا نشود، می توانید خودتان انرا به لغتنامه اضافه کنید یا درخواست افزودن معنی برای ان را بدهید.
معنی رجح - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجح

لغت نامه دهخدا : رجح. معنی : رجح . [ رُ ج ُ ] (ع ص ، اِ) کاسه های پر از اشکنه و گوشت . (ناظم الاطبا) (انندراج ): جفان رحج ؛ کاسه های پر از اشکنه و گوشت . (منتهی الارب ) (از اقرب ...معنی رجحان - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجحان

لغت نامه دهخدا : رجحان. معنی : رجحان . [ رُ ] (ع مص ) چربیدن ترازو و مایل گردیدن ان . ...


(انندراج ) (غیاث اللغات ) (ناظم الاطبا) : و مزیت و برتری و رجحان این پادشاه دیندار.
- لغت نامه دهخدا - معنی رجح
dictionaryWord/Dehkhoda/رجح/

رجح . [ رُ ج ُ ] (ع ص ، اِ) کاسه های پر از اشکنه و گوشت . (ناظم الاطبا) (انندراج ): جفان رحج ؛ کاسه های پر از اشکنه و گوشت . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). لشکرهای گران .
- دیکشنری انلاین - معنی رجحان به فارسی
dictionaryWord/FaToFa/رجحان/

- دیکشنری انلاین - معنی رجحان به فارسی. ...


معنی کلمه رجحان به فارسی ...


مترجم گوگل، لغت نامه دهخدا، فرهنگ معین، فارسی، انگلیسی، عربی، تلفظ، معنی ...معنی گالاته - لغت نامه دهخدا پرسشکده
3000777/g


معنی...


لغت_نامه_دهخدا...
معنی گالاته لغت نامه دهخدا - /dehkhoda/گالاته-2گالاته . [ ت ِ ] (اِخ ) الهه ٔ زیبایی معشوقه ٔ پولیفِم . گالاته اسیس چوپان را بر پولیفم رجحان داد.معنی گالاته لغت نامه ...معنی متعارض - لغت نامه دهخدا ویکی پدیا ایرانمعنی...


لغت_نامه_دهخدا...
لغت نامه دهخدا ...


در اصطلاح اصول فقه ، رجحان دادن یکی از چنددلیل متعارض بر بقیه بموجب مرجحاتی که در اخبار و روایات ذکر شده ...


واژه, معنی. ترجیح دادن, ترجیح دادن .
معنی رجحان - لغت نامه دهخدا
...


معنی_رجحان_-_لغت_...


-
معنی رجحان - لغت نامه دهخدا. X. X. . فک نمیکردم ...


کد این اهنگ رومیشه بفرستین? - · مهمترین گروه تحت حمایت ...xxxxx معنی رجح - لغت نامه دهخدا

رجحان در جدول

رجحان یعنی چه

از اساتید اواز ایران

رجحان در حل جدول

مترادف تفتیش

سرزمین پل های تاریخی ایران

پرنده چوب زدن

سرزمین پلهای تاریخی ایران
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ