معني کلمه رجز خواني


رجزخوانی -
رجزخوانی

رَجَزخوانی به معنای فخرفروشی و تعریف از شجاعت و شرافت خود است. اصطلاح «رجز» در ادبیات و عروض نوعی شعر است که وزن ان شش بار «مستفعلن» باشد.
معنی رجزخوانی لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجزخوانی

رجزخوانی . [ رَ ج َ خوا / خا ] (حامص مرکب ) خواندن شعر رجز. دعوی و غالباً به لاف . (یادداشت.
معنی رجزخوانی فرهنگ فارسی معین -
رجزخوانی

دوست دارید چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده های تان را برای ما ارسال کنید. شارژمان. رجزخوانی. فرهنگ فارسی معین. ( ~. خا) [ ع - فا. ] (حامص .) خود - ستایی .
- دیکشنری انلاین - معنی رجز به فارسی
dictionaryWord/FaToFa/رجز/

- دیکشنری انلاین - معنی رجز به فارسی. ...


معنی کلمه رجز به فارسی ...


رجز خوانی. عمل رجز خوان 1 - خواندن رجز ارجوزه خوانی . 2 - خودستایی . رجز گویان.
ABIDIC :: معنی کلمه رجز خوانی به انگلیسی
abidic/word/156801/رجز خوانی

معنی کلمه رجز خوانی به انگلیسی bragging.
ABIDIC :: معنی کلمه رجز خوانی کردن به انگلیسی
abidic/word/156802/رجز خوانی کردن

معنی کلمه رجز خوانی کردن به انگلیسی declaim. ...


رجحان محتوا بر شکل · رجحان نقدینگی · رجز خوان · رجز خوانی · رجز خوانی کردن · رجس · رجع · رجعت · رجعت دادن.
معنی کلمه رجزخوانی در لغت نامه فارسی در لغت نامه و فرهنگ دهخدا معین لطفی
word.a222/show?id=3184&word=رجزخوانی

معنی کلمه و واژه رجزخوانی رجزخوانی . [ رَ ج َ خوا / خا ] (حامص مرکب ) خواندن شعر رجز. دعوی و غالباً به لاف . (یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمة و معنی کلمه رجز در فرهنگ لغت فارسی-عربی اصطلاحات صفحه 1
رجز/

معنی رجز تعریف کلمه رجز در فرهنگ لغت انلاین المعانی مبحث مورد جستجو موضوع است در فرهنگ لغت فارسی-عربی فرهنگ لغت جامعی که شامل ...


عمومی, خطبة, رجز خوانی ...رجزخوانی - کتابسرای اشجع
ashja/AmidOnlieDictionary/


رجزخوانی...
جدیدترین فرهنگ انلاین فارسی عمید با امکان جستجو در مدخل و معنی ...


رجزخوانی. rajazxāni. (حاصل مصدر) [عربی. فارسی]. 1. [مجاز] خودستایی. 2. [قدیمی] خواندن اشعار به ...رجزخوانی - معنی واژه رجزخوانی در فست دیکشنری - Fast Dictionary
word/رجزخوانی

معنی رجزخوانی, declamation (while defying an enemy) recital of epic verses.
xxxxx معنی کلمه رجز خوانی

مترادف رجز خوانی

رجز خوانی چیست

معنی رجزخوانی

متن رجز خوانی

رجز خوانی قمه زنی

شعر رجز خوانی

رجز خوانی یعنی چه

رجز خوانی محرم
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ